Βίντεο συναυλίας: Μπάντα Μαρμίτας

The Marmitas Band was recorded in front of a live audience in the atmospheric Museum Vlatos Kissamos on 5 September 2021