Βροδιες τζαζ στο Βλατος

Βραδιες τζαζ στο Βλατος

Vlatos Jazz – Just Friends with Aterios Papastamakis, Yiorgo Lim, Giouli Katsimpiri

By Μάρτιν Βλάτος

Ο Μάρτιν έρχεται από την Ολλανδία, αλλά ζει στον Βλάτο εδώ και μερικά χρόνια. Βοήθησε το syllogos με τη δημιουργία του μουσείου, του αρέσει η τζαζ και είναι ο webmaster αυτής της ιστοσελίδας.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *