Κλασική Μουσική και Κάλαντα στο Βλάτος

Κλασική Μουσική και Κάλαντα στο Βλάτος, 29 December at 16:00 in Museum Vlatos Kissamos. Entrance is €10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *