Δημιουργεια της παιδικής χαράς του Βλατους

Χάρη στον συλλογο και τον κ. Στέλιο Πετράκη μπορούμε να κατασκευάσουμε μια παιδική χαρά πίσω από το μουσείο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *