Μια άλλη μέρα, μια άλλη σχολική τάξη

Μια άλλη μέρα, μια άλλη σχολική τάξη, αυτή τη φορά από το Καστέλι, επισκέπτεται το Μουσείο Βλάτου