Βίντεο συναυλίας: Just Friends

Just Friends are; Asteris Papastamatakis on keys, Jorgos Limakis on guitar and Giouli Katsimpiri on the mic. Vlatos Jazz Recordings are acoustic performances in front of a live audience in the atmospheric Museum Vlatos Kissamos on 29 August 2021. Απλά οι Φίλοι είναι Ο Αστέρης Παπασταματάκης στα πλήκτρα, ο Γιώργος Λεμάκης στην κιθάρα και η Γιούλη Κατσιμπίρη