ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΟΓΟΣ ΒΛΑΤΟΥΣ

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 8 Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν αρχαιρεσίες του Συλλόγου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. από τις οποίες εξελέγησαν οι:

Μακράκης Γεώργιος

Δερουκάκης Γεώργιος 

Μακράκης Ραφαήλ

Παπουτσάκης Ανδρέας

Λιτσαρδάκης Μάρκος

Βαϊδάκης Κων/νος αναπληρωματικό μέλος

Στην κατανομή αξιωμάτων που έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου, κατόπιν προσκλήσεως του ηλικιακά μεγαλύτερου εκ των τριών ισοψηφησάντων, όπως ορίζει το καταστατικό ,Μακράκη Γεώργιου κατανέμονται αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Μακράκης Γεώργιος, Πρόεδρος
  2. Παπουτσάκης Ανδρέας, Αντιπρόεδρος
  3. Λιτσαρδάκης Μάρκος, Γραμματέας
  4. Δερουκάκης Γεώργιος, Ταμίας
  5. Μακράκης Ραφαήλ, Μέλος

Βαιδάκης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή των μελών του συλλόγου ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρξε πλήρη απαρτία και ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν. Το νέο Δ.Σ. κατά μεγάλη πλειοψηφία είναι νέα παιδιά με αγάπη για τον τόπο και διάθεση για προσφορά. Θα συνεχίσουμε την πολιτιστική και αναπτυξιακή πορεία του συλλόγου και του χωριού. Όπως επίσης προσμένουμε και τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια.

Τέλος, όπως αναφέρει το Άρθρο 10 του καταστατικού, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ορίσει 4 συμβούλους  με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που επισημαίνονται στο άρθρο 2 και 3 του καταστατικού. Σε αυτό το πλαίσιο οριστήκαν οι εξής:

  1. Λιτσαρδάκη Κων/να (Διοίκηση επιχειρήσεων και λογιστικά), Ειδικός Γραμματέας
  2. Αντωνοπούλου Γιώτα (Αν. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Δημοσιογράφος), Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
  3. Μάρταιν Χάζελζετ (Designer), Σύμβουλος για Θέματα Πολιτισμού
  4. Μαρία Μανουσάκη (Μουσικός), Υπεύθυνη πολιτισμού

By webmaster

Administrator