Καθαρίζοντας τους κήπους στο παλιό σχολείο μαζί με τον Freddo.

Καθαρισμός των κήπων στο παλιό σχολείο

Καθαρίζοντας τους κήπους στο παλιό σχολείο μαζί με τον Freddo.