Το Στέκι του Συλλόγου

Κανονίσαμε το Στέκι μας για την προετοιμασία του χειμερινού φεστιβάλ