Το Διαδίκτυο είναι πίσω

Exif_JPEG_420

Σήμερα η Cosmote αντικατέστησε το δρομολογητή στο μουσείο, οπότε μετά από 11 ημέρες το χωριό είναι πίσω στο διαδίκτυο.