Το Μουσείο Βλάτου Κισάμου παρουσιάζει πορτραίτα των Κρητικών ήρωων

Το Μουσείο Βλάτου Κισάμου παρουσιάζει πορτραίτα των Κρητικών ήρωων

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΜΗΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗ ΓΑΒΡΙΗΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΜΑΝΥΣΟΣ ΚΟΥΝΛΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΛΕΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΣ ΙΩΑΣΑΦ ΜΑΡΚΑΚΗΗΣ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *